June 29, 2010

Chiang Mai University

Very Thai เวรี่ไทย

 

http://photoartcmu.com/sites/default/files/medifoto.pdf

I don’t have a date of this exhibition and posting. If you know, please contact me. Thanks.

CMU VT show 2014-06-30 at 00.13.50 CMU VT show 2014-06-30 at 00.13.56
CMU VT show 2014-06-30 at 00.14.02 CMU VT show 2014-06-30 at 00.14.09

การวิพากษ์ถึงความล้มเหลวและความผิดพลาดของคนอื่นคงเป็นเรื่องสนุกสําหรับปถุชนคน ทั่วไป คล้ายกับคนในอดีตชอบดูถูกคนอื่นถูกลงโทษ ถูกตัดคอประหารชีวิตในที่สาธารณะ ณ จัตุรัส กลางเมือง ถือเป็นความบันเทิงของคนในยุคนั้น

ผู้ที่มีสิทธิ์วิพากษ์คนอื่นได้ น่าจะเป็นคนที่มีความประพฤติและจิตใจอยู่เหนือกว่าคนที่เขา วิพากษ์ เช่น ไม่เคยทําผิดเลย ไม่เคยล้มเหลว ไม่เคยโกหกตอแหล หรือเคยน้อยที่สุด ผลงานชิ้นนี้ต้องการนําเสนอให้ความผิดพลาดเป็นครู เพราะ ขึ้นชื่อว่า “คน” คนเรามันพลาดกันได้ ตัว ข้าพเจ้าเองก็เคยพลาดตั้งหลายอย่าง “กิ้งกือยังสะดุดเท้าตัวเอง”

ภาพบรรยากาศภายในนิทรรศการ

Posted in: Blog, Events, Reviews,

Tags: #academic #art #book #culture #exhibitions #Thai language #Thailand